Elektronický stavební deník

Celá stavba řízená z jednoho místa
Místo pro spolupráci projektanta, stavbyvedoucího, řemeslníků i investora

VYZKOUŠEJTE

Aplikaci přizpůsobíme vaší firmě - postupy, šablony dokumentů, spolupráce s jinými informačními systémy.

app image

Celý život stavby

Aplikace podporuje stavbu od úvodní studie, přes projekt, realizaci, předání až po záruční dobu.

Denní záznamy

Sledování práce řemeslníků a jejich skupin, fotodokumentace. Schvalování zápisů v deníku stavbyvedoucím a investorem.

Výkazy práce

Podklady pro úkolovou mzdu řemeslníků, schvalování vykázané práce,

Fakturace

Evidence přijatých a vystavených faktur, Plánovaní faktur podle etap realizace stavby.

Při úvodní konzultaci bude navržen způsob integrace aplikace do vašeho prostředí. Cílem bude nahradit nevyhovující evidence v excelech nebo na flip chartech. Cena řešení se odvíjí od rozsahu nutných úprav a rozšíření aplikace. 

PRONÁJEM


2000 Kč

měsiční platba


Neomezeně staveb, uživatelů

Provoz v našem datovém centru

Možnost přizpůsobení aplikace (jednorázový přípatek)


TRVALÁ LICENCE


30 000 Kč

jednorázová platba


Neomezeně staveb, uživatelů

Aplikace běží na vašem serveru

Možnost přizpůsobení aplikace (jednorázový přípatek)