Vývoj aplikací na míru

Vytváříme jedinečná softwarová řešení, která jsou založena na důkladné analýze požadavků zákazníka.

Nepřizpůsobujte vaši firmu softwaru

Výhody software na zakázku:

 • software na zakázku je snadno použitelný, funguje tak, jak pracujete
 • informace mohou být integrovány ze stávajících aplikací
 • zvyšuje produktivitu tím, že automatizuje opakované úkoly
 • změny v softwaru lze provést rychle, aby stále odpovídal požadavkům vaší firmy nebo právním předpisům
 • cena srovnatelná s ročním pronájmem typového řešení

Efektivní nástroje

Pro vývoj aplikací využíváme moderní nástroje umožňující rychlé vytvoření prototypu aplikace. Analýza požadavků probíhá při práci s prototypem, minimalizuje se tak riziko nedorozumění.

Standardní funkce aplikací

Aplikace mají bohatou standardní funkčnost - přizpůsobení rozhraní pro každého uživatele, fulltextové vyhledávání, exporty seznamů do tabulek MS Excel, uživatelsky definovatelné sestavy, přehledy.

Zabezpečení aplikace

Uživatelé mají přístup pouze k odpovídajícím informacím, obrazovkám aplikace a uživatelským akcím.
Zabezpečení se vztahuje i na tiskové výstupy a exporty.

Prezentace dat

Informace evidované v aplikaci je možné zobrazit v podobě uživatelsky definovaných sestav a dashboardů, k dispozici máte v obou případech komfortní editor.

Provoz

Aplikace můžete provozovat na vašem počítači, v lokální síti, nebo si ji nechat hostovat u nás. Variantu je možné kdykoli změnit.

Licence

Vytvořená aplikace je vaše. Neřešíte počet uživatelů, objem dat a ani měsíční poplatky. Aplikaci vám předáme včetně zdrojových kódů a dokumentace.

Postup vývoje software na zakázku

Konzultace

Při úvodní konzultaci prodiskutujeme vaše požadavky na aplikaci a jejich možná řešení. Představíme vám typové řešení pro vaši přesnější představu o možnostech budoucí aplikace. Konzultace je zdarma.

Specifikace projektu a smlouva

Následně bude popsán rozsah projektu, stanoven harmonogram a rozpočet projektu. V ceně bude zahrnuto:

 • analýza a vývoj podle vašich požadavků
 • instalace a doladění aplikace při pilotním provozu
 • import stávajících dat
 • zaškolení, podpora a dokumentace

Vývoj aplikace

Vaše aplikace bude vytvořena postupně, předpokládá se průběžné upřesňování zadání projektu podle vašich skutečných potřeb.

Instalace a předání do provozu

Aplikaci je možné provozovat v našem cloudu, případně ji nainstalovat ve vašem prostředí. V této etapě dojde ke konečnému importu dat a případné integraci s dalšími vašimi aplikacemi.

Podpora

Po předání do provozu bude aplikace dále udržována a rozvíjena, aby stále vyhovovala vašim potřebám.

image

Realizované projekty

 • Provozní deník
 • Intranet
 • Elektronický stavební deník
 • Řízení a správa investic
 • Evidence a řízení rizik
 • Databázový systém pro Státní integrační program
 • Informační systém SVS ČR

image

Provozní deník
 • Evidence událostí a jejich vazeb
 • Správa dokumentů

image

Intranet pro Psychiatrickou léčebnu Šternberk
 • Správa dokumentů a formulářů
 • Evidence požadavků a objednávek

image

Elektronický stavební deník
 • Evidence staveb, dokumentů, objednávek, faktur
 • Denní záznamy ze stavby včetně počasí, fotografií, provedených činností, úkolů
 • Výkazy práce řemeslníků
 • Přizpůsobitelné workflow a uživatelská oprávnění

image

AGEL a.s. - software pro řízení a správu investic
 • Aplikace pro správu požadavků, poptávkových řízení
 • Správa dokumentů
 • Propojení s registry ekonomických subjektů a firem, s insolvenčními rejstříky v ČR a SR
 • Přizpůsobitelné workflow a uživatelská oprávnění

image

Nejvyšší kontrolní úřad - centrální správa a řízení rizik
 • Správa obecných rizik a rizik kybernetické bezpečnosti
 • Tiskové výstupy včetně editoru
 • Rozesílání emailů
 • Přizpůsobitelné workflow a uživatelská oprávnění

image

Správa uprchlických zařízení MV ČR
 • Evidence klientů
 • Systém pro Státní integrační program

image

Solitea a.s.

Návrh uživatelského rozhraní rozsáhlého informačního systému, spolupráce na vývoji. Podpora a rozvoj dalších informačních systémů pro Státní veterinární správu.